Đối mặt và giải quyết và để nó qua đi

Đối mặt và giải quyết và để nó qua đi

Illustration by Maseol Khi đối mặt với một vấn đề, thay vì trốn tránh tốt hơn hết là ta nên đối mặt và giải quyết và để nó qua đi Khác biệt giữa buông bỏ và lẩn tránh làbuông bỏ sẽ không tái diễn,còn những gì ta lẩn tránh sẽ tái diễnbuôngbỏ, HẠNHPHÚC, lẩntránh,...