Illustration by Maseol

Khi đối mặt với một vấn đề,
thay vì trốn tránh tốt hơn hết là
ta nên đối mặt và giải quyết và để nó qua đi

Khác biệt giữa buông bỏ và lẩn tránh là
buông bỏ sẽ không tái diễn,
còn những gì ta lẩn tránh sẽ tái diễn