Những người hay lo lắng
tạo ra chuỗi suy nghĩ
về quá khứ đến tương lai.
Đó là lý do ta cần tỉnh táo
Tỉnh táo ở đây và ngay bây giờ

Người khác nghĩ gì không quan trọng
Quan trọng là “Bản thân”
Chỉ cần lưu tâm đến ở đây và bây giờ
Là chính mình

#ởđâyvàbâygiờ #làchínhmình

Illustration by Maseol