TỈNH TÁO Ở ĐÂY, BÂY GIỜ VÀ BẢN THÂN

TỈNH TÁO Ở ĐÂY, BÂY GIỜ VÀ BẢN THÂN

Những người hay lo lắngtạo ra chuỗi suy nghĩvề quá khứ đến tương lai.Đó là lý do ta cần tỉnh táoTỉnh táo ở đây và ngay bây giờ Người khác nghĩ gì không quan trọngQuan trọng là “Bản thân”Chỉ cần lưu tâm đến ở đây và bây giờLà chính mình #ởđâyvàbâygiờ...