Suốt đời mình,
Đức Phật đã làm cho người khác hiểu được hạnh phúc
và sống hạnh phúc của chính mình

Ngài không giảng về tư tưởng hay niềm tin
Ngài nói về tấm lòng – gốc rễ của mọi tư tưởng và niềm tin

Ngài chỉ cho ta cách gột rửa trái tim đen tối Xoa dịu trái tim nặng nề
Và thay đổi những suy nghĩ vẩn đục trong ta
Điều đó giúp ta luôn nắm được trọng tâm trong mọi tình huống
Đồng thời chỉ ta cách làm chủ đời mình

Mong sao đời ta tươi sáng, nhẹ nhàng, trong sạch
theo như lời dạy của Đức Phật
#sángsủa #tấmlòng #tráitimtrongsáng

Illustration by Maseol