VỀ TẤM LÒNG

VỀ TẤM LÒNG

Suốt đời mình, Đức Phật đã làm cho người khác hiểu được hạnh phúc và sống hạnh phúc của chính mình Ngài không giảng về tư tưởng hay niềm tin Ngài nói về tấm lòng – gốc rễ của mọi tư tưởng và niềm tin Ngài chỉ cho ta cách gột rửa trái tim đen tối Xoa dịu trái tim...