Hình ảnh bản thân trong tâm trí và thực tế luôn có sự khác biệt
Khác biệt đó càng lớn, ta càng bài xích, tự ti với con người thật của mình

Giá tôi như cỏ dại ven đường, không có gì đặc biệt
Khi nhận thức mình không đặc biệt, tâm thái sẽ trở nên thoải mái hơn