Giá tôi như cỏ dại ven đường

Giá tôi như cỏ dại ven đường

Hình ảnh bản thân trong tâm trí và thực tế luôn có sự khác biệtKhác biệt đó càng lớn, ta càng bài xích, tự ti với con người thật của mình Giá tôi như cỏ dại ven đường, không có gì đặc biệtKhi nhận thức mình không đặc biệt, tâm thái sẽ trở nên thoải mái hơnbàixích,...