Không phải Có yêu mới có hận.
Hận chỉ nảy sinh
Khi ta tìm mọi cách để được yêu thương.
Ta cảm thấy thật tuyệt khi nhìn thấy sông
Không phải vì sông thích ta.
Mà vì ta thích sông.
Thích một ai đó mà không kỳ vọng.
Giống như ta yêu sông yêu núi.

Illustration by Maseol