Thích một ai đó mà không kỳ vọng

Thích một ai đó mà không kỳ vọng

Không phải Có yêu mới có hận. Hận chỉ nảy sinh Khi ta tìm mọi cách để được yêu thương. Ta cảm thấy thật tuyệt khi nhìn thấy sôngKhông phải vì sông thích ta. Mà vì ta thích sông. Thích một ai đó mà không kỳ vọng. Giống như ta yêu sông yêu núi. Illustration by...