Khi yêu và hiểu người khác

Khi yêu và hiểu người khác

Trái tim tôi hạnh phúc,khi yêu và hiểu người khácTôi trưởng thành và làm chủ,khi chăm sóc và giúp đỡ mọi người.Điều này làm cho tôi trở nên tốt đẹp hơn việc mặc quần áo đẹphay ngồi ở vị trí cao. Illustration by MaseolPomnyun, WISDOMNOTE,...