TỰ DO TỪ THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH

TỰ DO TỪ THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH

Nếu bị ảnh hưởngbởi những điều thích hay không thíchTa có thể biến thành nô lệ của chúng. Vẫn làm những gì ta không thíchCứ nghe những lời ta không muốnDừng những gì ta muốnđiều khiến ta tổn thương sau nàyĐó là tu hành chánh niệm Nếu muốn cuộc sống tự dophải thoát...