Mỗi ngày đều là một sự khởi đầu

Mỗi ngày đều là một sự khởi đầu

Bất kể cái gì đã trải qua,đều trở thành một phần cuộc đờikhông có phần thời gian nào làlãng phí, vô nghĩaDù cuộc sống lặp lại bao lần chăng nữa cũng chẳng có gì giống nhau.Khi một người thêu hoa thì cũng mỗi bông một vẻ Khởi đầu mới không chỉ hôm nay, bởi vì mỗi ngày...