Illustration by Maseol

Khi trải qua một số khó khăn và gặp phải vấn đề còn lớn hơn
Đột nhiên nhận ra khó khăn ban đầu không tệ như vậy
Ta tự nhủ “Hồi đó vẫn đỡ”

Nếu đang có thời gian tốt rồi sau đó càng tốt hơn
Ta nghĩ “Trước đó không tốt lắm”

Hoàn cảnh không có tốt – xấu
Chỉ có góc nhìn của ta khác nhau