Khi bạn nhìn nhận cuộc sống là một quá trình
bạn sẽ làm chủ nó.
Nếu bạn trân trọng quá trình này,
không cần coi thường hay ghen tỵ với bất cứ ai.
Chúng ta đều đang sống
một cuộc sống quý giá nhất của mình.
Vì thế, trong quá trình nỗ lực hết sức
không ngừng đừng chăm chăm vào
những thành công, thất bại tạm thời
trong cuộc đời bạn.

Illustration by Maseol