Có lẽ bố không phải người bố hoàn hảo,
nhưng nhờ ông ấy mà ta trưởng thành.
Khắc ghi điều đó và nhủ rằng

“Mình có cuộc sống riêng, bố cũng vậy.
Biết ơn những gì ông ấy đã làm cho mình, và sẵn sàng sống cuộc đời của bản thân”

[Wisdom Note-Vietnamese]
Illustration by Maseol