Gian thờ chính của một ngôi chùa ở Hàn
được gọi là Daewoong

Daewoong trong tiếng Hàn có nghĩa là
“Một người hùng vĩ đại”

Anh hùng chân chính là
người chiến thắng chính mình
chứ không phải chiến thắng người khác

Illustration by Maseol