Làm sao để có đơn thuốc cho khỏe mạnh?
Ta chỉ cần đơn thuốc khi bị bệnh.
Nếu không bị bệnh, đâu cần đơn thuốc
Không bị bệnh nghĩa là khỏe mạnh

Thế nên, 
Hạnh phúc là không đau khổ
Trước nhất là đừng tự thương tổn bản thân

Nếu bố mẹ bạn cãi nhau,
đó là vấn đề hôn nhân của họ
Bạn không cần để mình cuốn vào đó
rồi tự khiến bản thân không vui

Trước hết, hãy nghĩ đến hạnh phúc của mình,
rồi mới nghĩ đến hạnh phúc của gia đình

Illustration by Maseol
Illustration by Maseol