Khi thấy vàng Ta chẳng cần khen
“Cái này giống như vàng”
Khi ta là người tốt
Ta chẳng cần người khác khen
Đừng bận tâm về lời nói của người khác
Nếu cảm thấy tốt hay tệ vì những lời khen
Ta sẽ thành nô lệ của lời khen
Ta là người tốt thì vẫn là người tốt Dù ai nói gì chăng nữa