Con người gặp gỡ rồi chia xa
Chia tay đôi khi không do ta chọn lựa
Như cây cối nảy lộc đâm chồi vào xuân
Chia tay cho ta cơ hội gặp cái mới

Chia tay quả thực đau đớn
Đó là bởi ta tin rằng không thể sống thiếu người kia mà không phải là do chính sự chia li

Xuân đến, nảy lộc
Thu sang, lá rụng
Đó chính là cuộc sống
Khi hiểu được điều đó
Ta sẽ bình thản hơn khi đối diện với chia li