Nếu kiềm chế cảm xúc của mình, ta phải chịu căng thẳng.
Nếu bột phát cảm xúc của mình, ta có thể hối hận.

Cảm xúc khi kìm nén thì mang đến đau khổ,
khi giải phóng ra thì dễ chịu trong chốc lát,
nhưng sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Lối đi giữa không kìm hãm cũng không giải phóng cảm xúc.
Tập để ý và để bản thân không bị cuốn theo thói quen
Đó gọi là ‘Tu hành’