Người chồng ngủ bên cạnh vào đêm qua
Người chồng nhìn thấy vào sáng nay
Dù vẫn là người đó mà lại không phải vậy
Chỉ bởi đang không tỉnh táo do chìm đắm trong quá khứ và lo lắng về tương lai rồi nhầm tưởng:
Mỗi ngày đều chỉ một cuộc đời lặp lại với cùng một người.
Nhưng cuộc sống luôn mới vào mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc

Illustration by Maseol