Những người lịch lãm, hòa nhã có vẻ ổn
Nhưng lại không góp phần thay đổi xã hội
Do họ sợ bản thân bị vấy bẩn
nên không hành động gì cả

Khi từ người bàng quan thành người trong cuộc
Ta sẽ tạo ra một thế giới mới tươi đẹp hơn 

Illustration by Maseol