Khi thành công, lúc thất bại
Đó đều là cuộc sống của ta
Lên núi hay xuống núi
Đó đều cùng là một con đường
Quá trình đó chính là hạnh phúc
Ngày qua ngày, từng chút góp lại
Trở thành cuộc đời ta

Illustration by Maseol