Hai người con gái gả đi
Một người lấy người bán dù
Một người lấy người bán dép cói
Vào ngày mưa gió, nhớ đến đứa con gái đầu
Vào ngày nắng ráo, nhớ đến con gái kia
Ta sẽ vui vì cả hai dều bán được hàng nhiều

Thế đó, chỉ cần thay đổi cách nghĩ
Thế là lúc nào chúng ta cũng có cuộc sống tươi vui

Illustration by Maseol