Khi ai đó chửi rủa mà ta chửi rủa lại.
Thì quan hệ của kiếp trước, kiếp này và kiếp sau 
Chính là nghiệt duyên
Song khi ai đó chửi rủa, ta lại nở nụ cười đáp lại
Thì quan hệ của kiếp trước, kiếp này, kiếp sau
Chính là lương duyên
Dù kiếp trước hay kiếp sau, ta cần nhớ rằng
Bắt đầu “ngay lúc này”  – Cuộc sống sẽ đổi khác