Khi thích ai đó, ta sẽ cảm nhận được niềm vui
Khi yêu ai đó, ta sẽ thấy được hạnh phúc.
Còn khi hiểu ai đó, ta sẽ thấy bình yên.

Illustration by Maseol