Cuộc sống không phức tạp

Ngay cả sóc cũng tự kiếm ăn và sinh sống

Nó thậm chí không hái quả sồi vì vui.

Cũng không vì khổ sở 

Miễn là bản thân có thể, hãy sống

Đừng áp lực phải có đam mê hay ước mơ

Cứ làm nhiều nhất trong tầm tay và thoải mái