Chúng ta thường sống theo thói quen.
Khi làm gì đó hay gặp gỡ một ai quen thuộc.
Thật khó để được như lần đầu tiên.

Ngạc nhiên khi thấy một nơi xa lạ.
Làm ta xem xét kỹ hơn.
Hãy làm điều tương tự với cuộc sống

Xem cuộc sống với một tâm trí hiếu kỳ
Dù làm gì, hãy dùng sơ tâm để thực hiện