ความสำเร็จที่แท้จริง 

คือเมื่อตอนที่คุณรู้ว่าทุกขณะมีคุณค่า

คุณควรจะสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ทุกสถานการณ์

คุณมีความสุขที่นี่ ณ เวลานี้หรือไม่?

นี่คือสิ่งที่คุณต้องสังเกต

ใช้ชีวิตด้วยความคิดนี้

แล้วคุณจะประสบความสำเร็จทั้งในวันนี้และวันหน้า

ภาพประกอบโดย มาโชลซ