ความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล

ความสุขอยู่ตรงนี้ ณ ขณะนี้

ภาพประกอบโดย มาโชลซ