เหตุผลที่เรามีชีวิตนั้นไม่สำคัญ 

ที่แท้คือว่าเราใช้ชีวิตยังไง

ในเมื่อเราเกิดมาแล้ว

ทำไมเราไม่เลือกที่จะมีความสุข?

ภาพประกอบโดย มาโชลซ