มื่อคุณสามารถปล่อยความต้องการ

ที่จะทำให้คนอื่นถูกใจ 
คุณจะมีความสุขที่ได้พบเจอคนทุกคน

ภาพประกอบโดย มาโชลซ