ผู้ปกครองที่แท้จริงคือคนที่เลี้ยงดูเด็ก

ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ให้กำเนิดเด็กคนนั้น

ภาพประกอบโดย มาโชลซ