การทะเลาะของคู่รักมักเกิดจากประเด็นเล็ก ๆเหมือนกับเด็กน้อย ผู้ใหญ่สองคนก็มักจะทะเลาะกันเหมือนกับว่าทั้งคู่สามารถแก้อีกคนได้

ไม่มีใครแก้ไขคนอื่นได้ จะทำได้อย่างไรในเมื่อตัวเองยังเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้เลย?

วิธีที่คู่รักจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ความลับ คำแนะนำดีกว่าการโทษกันและความเข้าใจก็ดีกว่าคำแนะนำเสมอ

จริง ๆ แล้ว สิ่งที่ต้องแก้ไขคือความต้องการที่จะแก้คนอื่น

ภาพประกอบโดย มาโชลซ