ถ้าคุณเก็บอารมณ์ตัวเองไว้คนเดียว คุณจะเครียด
ถ้าคุณปล่อยอารมณ์นั้นออกมา คุณจะเสียใจทีหลัง

การเก็บความรู้สึกจะทำให้เกิดความทรมาน แต่ถ้าปล่อยมันออกมา คุณออกจะรู้สึกดีชั่วขณะ แต่สุดท้าย คุณก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาอยู่ดี
อย่างไรก็ตาม ทางสายกลางนั้นไม่ใช่ทั้งการเก็บกดหรือปล่อยอารมณ์ตัวเองออกมา

การฝึกนั้นเป็นการรู้ตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกควบคุมโดยการนิสัยการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น

ภาพประกอบโดย มาโชลซ