สามีที่คุณเห็นตอนเช้าไม่ใช่คนเดียวกันกับสามีที่คุณบอกฝันดีเมื่อคืนก่อน
คุณแค่เข้าใจผิดว่าคุณอยู่กับสามีคนเดิมและใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ทุกวันเพราะความทรงจำและความเป็นห่วงอนาคตของคุณ
คุณต้องตื่นอยู่ในปัจจุบัน
ทุกวันและทุกเวลา ชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ภาพประกอบโดย มาโชลซ