ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ สุดท้ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ ไม่ว่าคุณจะเดินขึ้นหรือลงเขา มันก็คือเส้นทางเดียวกัน ความสุขอยู่ในกระบวนการไม่ว่าปลายทางจะสำเร็จหรือไม่ สุดท้ายทุก ๆ วันที่ผ่านไปก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ

ภาพประกอบโดย มาโชลซ