ถ้าคุณรู้สึกแย่จากสิ่งที่คนอื่นพูดกับคุณ ให้คิดว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นขยะที่เกิดมาจากความเครียดของพวกเขา ทิ้งมันไปให้เร็วที่สุด
คุณคงไม่อยากจะเก็บขยะไว้

ภาพประกอบโดย มาโชลซ