เวลามีคนพูดคำหยาบกับคุณแล้วคนพูดกลับ คนนั้นที่เป็นคู่อริในอดีตก็จะยังเป็นคู่อริในปัจจุบันและอนาคต

แต่ถ้าคุณยิ้มเวลามีคนพูดคำหยาบกับคุณ คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

คุณสามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้เมื่อคุณทำให้ตอนนี้ถูกต้อง

ภาพประกอบโดย มาโชลซ