ให้นึกถึงลูกหลานที่ขายร่มในวันที่ฝนตกและนึกถึงลูกหลานที่ขายหมวกในวันที่แดดออก
คุณจะมีความสุขทั้งในวันที่ฝนตกหรือแดดออก

คุณจะมีความสุขได้ทุกเมื่อถ้าคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองคุณได้

ภาพประกอบโดย มาโชลซ