คนที่อ่อนโยนและมีเหตุผลมักจะไม่กระทำสิ่งที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะกลัวที่จะลงมือทำ

ถ้าคุณอยากจะทำให้โลกนี้ดีขึ้น คุณต้องเลิกเป็นผู้สังเกตการณ์และเริ่มเป็นผู้ที่ร่วมมือทำ

ภาพประกอบโดย มาโชลซ