ระหว่างตัวตนของคุณ
กับคนที่คุณอยากเป็น
มักจะมีช่องว่างเสมอ ยิ่งช่องนั้นกว้างขนาดไหน
คุณจะยิ่งเข้มงวดกับตัวเอง

คุณไม่ได้พิเศษไปกว่าใคร
คุณเป็นดั่งหญ้าตามข้างทาง
คุณจะค้นพบความสงบ
เมื่อคุณเข้าใจว่าคุณเป็นแค่
คนหนึ่งในทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้

ภาพประกอบโดย มาโชลซ