ฉันสร้างความสุขของตัวฉันเอง
ฉันสร้างความทุกข์ของตัวฉันเอง
ไม่มีผู้ใดสร้างความสุขหรือความทุกข์ของฉันยกเว้นตัวฉันเอง #ไมมีใครทำ #ความทกข์

ภาพประกอบโดย มาโชลซ