“ฉันมักจะโกรธคู่สมรสบ่อย ฉันสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อควบคุ่มความโกรธนั้น”
เวลาคุณตีกลอง กลองจะส่งเสียงทันที เช่นเดียวกัน ความโกรธจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ

ความโกรธนั้นควบคุมยาก เพราะมันมาจากจิตใต้สำนึก แต่ถ้าคุณมีสติรู้ตัว ณ ขณะที่ความโกรธอุบัติขึ้น “อ่อ ฉันเริ่มโกรธแล้ว” ความโกรธนั้นอาจจะทุเลาลง

ถึงอย่างนั้นถ้ารู้ตัวไม่ทันก็ยังทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นโดยขอโทษคุณชีวิตทันทีได้

ภาพประกอบโดย มาโชลซ