ทุกคนย่อมอยากมีชีวิตที่ดี ทว่าชีวิตทีดีคืออะไร

หากคุณมีเงินเยอะ และได้ใช้เงินเยอะ คุณจะเรียกชีวิตนั้นว่าเป็นชีวิตที่ดีหรือเปล่า?

ภาพประกอบโดย มาโชลซ