คุณไม่มีวันหนีพ้นจากผลของการกระทำของคุณ แม้คุณจะซ่อนอยู่ในหุบเขาหรือทะเลลึกก็ตาม การกระทำดีก็จะส่งผลกรรมดี ส่วนการกระทำชั่วก็จะส่งผลกรรมที่ชั่ว คุณจะได้เห็นผลกรรมเหล่านี้ ทว่าอาจจะปรากฏให้คุณเห็นในเวลาที่ไม่คาดคิด ดังนั้น คุณไม่ควรมีความทุกข์หรือสุขเพราะว่าผลนั้นจะไม่ได้ปรากฏทันทีทันใด

ภาพประกอบโดย มาโชลซ