ไม่ใช่ทั้งอดีตหรือ อนาคต แต่ให้อยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช่ที่ไหนที่อื่น แต่อยู่ที่นี่
ไม่ใช่ใครคนอื่น แต่ตัวเราเอง
มีสติอยู่กับปัจจุบัน ที่นี่ และตัวเอง คือหนทางสู่ความเป็นอิสระ

ภาพประกอบโดย มาโชลซ