คุณลองใช้เวลาคิดเป็นครั้งเป็นคราว ถามตัวเองว่าเราเป็นใคร กำลังไปไหน และทำอะไรอยู่
เรามักทรมานเพราะเราไม่รู้คำตอบของสามคำถามนี้เกี่ยวกับตัวเราเอง

ภาพประกอบโดย มาโชลซ