การใช้ชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลย อย่างกระรอกก็ดำรงชีวิตด้วยตัวมันเองได้ มันไม่ได้เก็บลูกโอ๊กเพราะว่ามันสนุก แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่สิ่งที่สร้างความทรมานให้มัน มันก็แค่เก็บลูกโอ๊กมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าทรมานตัวเองด้วยความคิดที่ว่าเราทำต้องมีความมุ่งมั่นหรือความฝัน แค่ผ่อนคลายและทำเท่าที่คุณจะทำได้ก็พอ

ภาพประกอบโดย มาโชลซ